issa2017.net

  Spalio mėnesį vyksiančiai konferencijai, Belgijoje, suprogramuota reprezentacinio pobūdžio interneto svetainė skirta pateikti konferencijos programą, dalyvius, bei kitokia aktualia informaciją Atlikti darbai: Pagal pateiksta Photoshop failą suprogrmauoti visi puslapiai Dizainas pakoreguotas pagal kliento reikalavimus, Dizainas pritaikytas mobiliesiems įrenginiams. www.issa2017.net